İLETİŞİM0530 877 88 99

Sağlıklı Gençlil, Sağlıklı Eğitim Sağlıklı Gençlil, Sağlıklı Eğitim Sağlıklı Gençlil, Sağlıklı Eğitim

HEKİMLERİMİZLE SAĞLIKLI GENÇLİK SAĞLIKLI EĞİTİM PROJESİ

SAĞLIKLI GENÇLİK SAĞLIKLI EĞİTİM PROJESİ

Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Eğitim Osmaniye Aile Hekimleri Derneği 2009 yılında kurduk. O zamandan beri bir sivil toplum örgütü olarak birçok sosyal projeye katkıda bulunduk. AHEF (Aile Hekimleri Federasyonu) bünyesindeki tüm komisyonlarda ve çalışmalarda aktif rol aldık. Kendi ilimizde birçok sosyal organizasyon yaptık. Bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak topluma ne verebiliriz, ne faydamız olabiliri düşündük. İlimizin gerçeklerini göz önünde bulundurduk. Genç dinamik ve çalışkan bir nüfusumuz olduğunu gözlemledik. Toplumumuzda iki önemli unsur olan sağlık ve eğitim birleştirecek bir faaliyet yapmaya karar verdik. Bu faaliyete de resmi bir boyut kazandırmak istedik. Bununla ilgili araştırmalar yaptık. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının, Avrupa Birliğinin proje başvurularına müracaat ettik. Bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaparak “ Hekimlerimizle Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Eğitim” projesini hazırladık. Dernekler Dairesi Başkanlığı projemizi onayladı. Projenin uygulama süresi, 14 Eylül 2015-9 Temmuz 2016 tarihleri arasıdır.

PROJE BAŞLIKLARI

HEKİMLERİMİZLE SAĞLIKLI GENÇLİK SAĞLIKLI EĞİTİM PROJESİ

PROJEMİZİN AMACI

Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Eğitim

Huzurlu bir gelecek ve sağlıklı bir toplum için çok geç olmadan yardıma ihtiyaç duyan gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bu sebeple, gençlerimizi madde bağımlılığı, ergenlik dönemi problemleri, doping ve sağlıksız beslenme gibi sorunlardan kurtarmak, bilinçli bir gençlik yetiştirerek daha huzurlu ve değerlerine sahip çıkan bir toplum temeli atmak projemizin amacıdır.

PROJEMİZİN KONUSU:

Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Eğitim

Osmaniye’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 10 lisemizdeki öğrencilere ve Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 4 kış kampı ile değişik spor branşlarındaki gençlere yönelik: 1-Ergenlikteki bedensel ve ruhsal gelişim, kendini tanıma 2-Madde bağımlılığı 3-Doping 4-Dengeli beslenme

 

HEDEFLERİMİZ

Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Eğitim

 

1-Fiziksel ve psikolojik, maddi ve manevi anlamda sağlıklı gençler yetiştirmek, dolayısıyla huzurlu bir gelecek inşa etmek Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı Eğitim
2-Gençlerimizin kendilerini tanımalarını sağlamak, dolayısıyla özgüvenlerini artırmak
3-Gençlerimizi doping uyarıcı kullanımının zararları hakkında bildirmek, dolayısıyla onları sağlıklı spor yollarına teşvik etmek
4-Gençlerimizi madde bağımlılığına götüren yollar ve yol açtığı felaketler konusunda bilgilendirmek ve onları bu beladan kurtarmak
5-Gençlerimizi sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmek, böylelikle sağlıklı bireyler yetiştirmek
6-Seminerler sayesinde hekim-toplum ilişkisini güçlendirmek, toplumsal uyum ve dayanışmayı arttırmak


Madde bağımlısı genç sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Okullarımızda birçok madde bağımlısı gencimiz vardır. Bu gençlere ulaşmak toplumun her kesiminin birinci önceliği olmalıdır. Bununla birlikte son yıllarda gelişen sosyal medya araçları sayesinde asosyalliğe itilen ve ergenlik dönemi buhranları ile baş edemeyen gençlerimizin sayısı da gittikçe artmaktadır. Çağımızın getirdiği sosyal medya araç ve gereçleri sayesinde iyi bilgiler çok kolay yayılabildiği gibi kötü bilgiler ve alışkanlıklar da çok kolay yayılabilmektedir. Gençlerimiz hiç olmadıkları kadar bilgi kirliliğine maruz kalmakta, birçok bilgi arasında en doğru ve güvenilir olanının hangisi olduğunu seçememektedirler. Bununla birlikte, gençlerimiz ergenlik dönemlerinde fiziksel ve psikolojik anlamda sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durum onların psikolojilerini, beslenme tarzlarını ve de arkadaşlıklarını olumsuz etkilemektedir. Ailesel, çevresel ve psikolojik problemleri olan gençlere, biz hekimler ve toplumun her kesimi tarafından sahip çıkılmazsa gençlerimiz madde bağımlısı olabilmekte, sağlıksız beslenme alışkanlıkları geliştirebilmekte, doping gibi tehlikeli yöntemlere başvurabilmektedir. Tüm bu problemlerin üstesinden gelmek amacıyla ergenlik dönemi, doping, sağlıklı beslenme, madde bağımlılığı konularında tecrübeli hekimleriz gençlerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla onları okullarında ya da kamplarında ziyaret ederek seminerler vereceklerdir. Her bir seminer sırasında ayrıca bu konular hakkında hekimlerimiz tarafından hazırlanmış bilgilendirici kitapçıklar da öğrencilerimize ve gençlerimize dağıtılacaktır. Proje konumuzun Osmaniye İl merkezinde duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla broşürler, kitapçıklar, yerel gazetelerde köşe yazıları ve web sitesi kullanılacaktır. Projemiz derneğimizin kurumsal web sitesinde duyurulacaktır.(www.osahed.com) Bilimsel olarak Çukurova Üniversitesi aile hekimliği ana bilim dalı öğretim üyelerinden de destek almaktayız.